شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات ‌سایت (شعبه اینترنتی) آجیل و خشکبار حدادیان

شرایط قرارداد شرکت و خریدار کالاها و خدمات از طریق این وب سایت در زیر آمده است. خرید هر یک از کالاها و خدمات مذکور مستلزم موافقت با این قرارداد می باشد، بنابراین توصیه می شود این شرایط را به دقت مطالعه فرمایید:

1. معرفی خریدار با شرایط و قیود قرارداد خرید آنلاین کالاها، خدمات و اطلاعات ارائه شده در سایت یا از طریق آن موافقت می کند.

این قرارداد تنها قرارداد کامل بین شرکت و خریدار محسوب شده و جانشین تمام قرارداد ها، اظهارات، ضمانت ها و موافقت های پیشین کتبی یا شفاهی می شود. خریدار موافقت می نماید که قرارداد را قبل از خرید مرور نماید، بنابراین خرید کالا یا خدمات از وب سایت به معنی پذیرش شروط قرارداد تلقی می شود.

2. حفظ محرمانه رمز عبور خریدار موافقت می کند که رمز عبور خود را محرمانه نگهدارد و هر موردی از نقض قرارداد یا استفاده ی غیر مجاز از رمز عبور خود را ظرف مدت 24 ساعت به شرکت اطلاع دهد، در غیر این صورت، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال استفاده ی غیر مجاز از رمز عبور بر عهده نمی گیرد.

3. حق کپی محتوای مربوط به سایت، شامل محصولات ، عکس های آن ، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت اختصاصی، تحت مالکیت معنوی بوده و کپی، پخش، استفاده یا انتشار هریک از موارد مذکور توسط خریدار ممنوع است.