آدرس

شعبه مرکزی: مشهد، مشهد، بلوار مصلی، مجتمع مواد غذایی و آجیل و خشکبار مصلی، فاز یک، پلاک ۲۵-۲۶

دفتر فروش و شعبه یک: مشهد، بلوار فداییان اسلام، فداییان اسلام ۲۳، نبش پروین اعتصامی ۲

تلفن تماس

شعبه مرکزی: 33684050 - (051)

شعبه یک و دفتر فروش: 33411211 - (051)

روابط عمومی: 09392588336